English

identity workshop

'The roots. For all your moods'

Tijdens een speciale workshop bespreken, ontdekken en definiëren we de bestanddelen van de gemeenschappelijke identiteit van uw organisatie. Buiten de gebaande paden van het dagelijkse werkende bestaan, stappen we uit routineuze veiligheid om de creatieve, intuïtieve en associatieve delen van ons brein te prikkelen. Dat doen we aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Gecombineerd met vooraf zorgvuldig gekozen beelden die samen invulling geven aan een onderliggend psychologisch model dat onderscheid maakt tussen opposite self, ideal self en real self.

Dat model maakt dus onderscheid tussen gewenste en ongewenste situatie. Maakt dat onderscheid ook helder door de visuele keuzes die we samen maken. Tijdens de brainstorm komen we uit op drie soorten moodboards. Deze vertellen en visualiseren het verhaal van wie we zijn, waar we vandaan komen tot waar we naar toe willen.

Vervolgens diepen we het derde moodboard, waarin de ambitie is gevisualiseerd, verder uit en herschikken de beelden net zo lang tot ze naadloos aansluiten bij de drie domeinen van de identiteit van uw organisatie: cultuur, propositie en fysieke kenmerken.

Zo hebben we de essentie van uw organisatie bloot gelegd en in onderscheidende visuals gezicht gegeven. Waarmee u het juiste materiaal in handen heeft om denken, gedrag en handelen van uw mensen naadloos aan te laten sluiten op de ambitie van uw organisatie.