English

zeven thema's om maximaal gebruik te maken van de identiteit


Identiteit ontwikkelen vanuit de roots werkt voor iedereen. Van kleine organisatie tot multinational kunt u zich er een marktpositie mee verwerven die niet valt te dupliceren. Maar wat is nu het meest geëigende moment om de roots-methode in te zetten? Dat zullen we in dit overzicht illustreren aan de hand van acht vaak voorkomende praktijksituaties. In al die gevallen combineren we theorie en praktijk om u een voorsprong te geven in denken en een inspirerende leidraad te bieden voor de keuzes die u heeft te maken. Daarmee bent u in staat transities te realiseren die resultaat opleveren.

#1 Heroriënteren op corporate identity

Over corporate identity is de afgelopen decennia veel gezegd en geschreven. Seminars, congressen lang. Boekenkasten vol. Roots-gedreven identiteit past op een essentieel punt niet binnen dit klassieke paradigma. Want onze benadering start en waaiert uit vanuit een en dezelfde bron: de identiteit van uw organisatie en het leading concept dat daar logisch uit voortvloeit. Beide verbinden productiviteit en creativiteit en geven kleur en richting aan elke materiële of immateriële output van uw organisatie.

Zo krijgt uw organisatie samenhang en wordt het een bron van inspiratie en creativiteit. Om je mee te verbinden, voor te werken en mee samen te werken. Zo kan de identiteit van uw organisatie zich ook nestelen in hoofd en hart van iedere medewerker, ongeacht niveau of functie. Dit alles kan een uitgekiende heroriëntatie opleveren: terugkeren naar je eigen identiteit en daarmee de stuwende kracht van je organisatie op één zetten.

#2 Aanscherpen van strategie

Het doel van strategie is altijd geweest om de beste en snelste route naar resultaat uit te stippelen. Maar hoe doe je dat in concreto als de context vloeibaar en dus in menig opzicht onvoorspelbaar is? Vertrekken van de identiteit geeft houvast want dat is wat alles en iedereen met elkaar verbindt. Een heldere kijk op wie u bent, is het spreekwoordelijke baken dat richting geeft, motiveert en inspireert. Waarop je dus met vertrouwen kunt navigeren.

Wanneer identiteit de kern van de strategie is, koppel je de grootst mogelijke vrijheid en bewegingsruimte aan de natuurlijke grenzen die het eigen merk stelt. Zo is faciliteren vanuit uw organisatie zinnig verbonden met het inspireren van individuen. Wordt het en/en in plaats van of/of. Dit type strategie positioneert verantwoordelijkheid precies op de plek waar het 't verschil kan maken. En is de ultieme methode voor doen, leren, bijsturen en aanpassen. Dat kan aanscherpen van strategie vanuit identiteit opleveren.

#3 Profiteren van innovatie

Het is per definitie een gemiste kans als de ruimte voor innovatief denken onvoldoende wordt benut. Zowel bij profit als non-profitorganisaties. Als blijkt dat uw organisatie bijvoorbeeld te zwaar en exclusief leunt op verkoop pur sang of substantieel terrein verlies maar blijft vertrouwen op succesformules uit het verleden: dan is een pas op de plaats een must. Vanuit het besef dat onze eigen context de enige realiteit is die we observeren en daarmee een brekebeen kan zijn als aanpassing vereist is.

Innovatie kan opbloeien door bijvoorbeeld vanuit een holistisch standpunt opnieuw naar hetzelfde te kijken. Wanneer is het - vanuit het perspectief van identiteit - mogelijk omstandigheden te creëren waar de som meer is dan de onderdelen afzonderlijk? Dat is de eerste stap om vertrouwde en ooit beproefde routines los te laten en ruimte te creëren voor bijvoorbeeld co-creatie en waardevermeerdering. Innovatie gevoed door de eigen identiteit biedt veel nieuwe kansen en kan vondsten opleveren die uw organisatie revitaliseren en sterker op de kaart zetten.

#4 Grip krijgen op communicatie

Wees goed en kom daar voor uit. Dat is nog steeds het mantra van communicatiespecialisten of -afdelingen terwijl geen enkele organisatie meer complete grip heeft op zijn eigen beeldvorming. Via social media krijgen mensen à la minute inzicht wat er werkelijk of mogelijk gaande is in uw organisatie en hoe dat zich verhoudt tot de manier waarop u erover communiceert. En discrepanties tussen gepresenteerde werkelijkheid en barre feiten gaan onverbiddelijk en razendsnel viraal. Met onvoorspelbare resultaten tot gevolg.

Daarom is het cruciaal dat uw communicatie authentiek is, in de pas loopt met de realiteit. Een naturel verlengstuk is van uw identiteit. En ... dat uw communicatie consistent is met de ervaring en perceptie van doelgroepen en stakeholders wanneer zij in contact zijn met uw medewerkers. Communicatie vanuit identiteit is robuust, schokbestendig en wijst naar het gewenste punt op de horizon. Ook in turbulente tijden.


#5 Veranderen in samenwerking

Verandering is de enige constante. Niet voor niets een cliché van formaat. Veranderingen zijn ofwel gedreven vanuit interne noodzaak of het gevolg van externe krachten. Die laatste krijgen echter pas voet aan de grond als ze ook van binnenuit worden ondersteund. Wanneer ze herkenbaar terug te vinden zijn in de manier van samenwerken. Dan komt identiteit om de hoek kijken. Het wat en hoe kan dan wel veranderen, maar niet het wie. 

De mensen die het uiteindelijk gaan doen, horen consistent en voorspelbaar samen te werken door keuzes te maken die voortvloeien uit hun gezamenlijke identiteit. Als ze zich daar bewust van zijn, beschikken ze over een betrouwbaar navigatiesysteem om samen succesvol een (al dan niet nieuw) gemeenschappelijk doel te bereiken.

#6 Werken aan de locatie

Niets aan het toeval overlaten, is een stille kracht. Dus ook de inrichting en aankleding van uw locatie of vestiging kan extra lading krijgen door een visuele en fysieke vertaling van de identiteit. Wanneer vernieuwing, verhuizing, fusie of bijvoorbeeld de introductie van het Nieuwe Werken aan de orde is. Dan kan vanuit de kern van uw identiteit verrassend en organisch worden gekozen voor een inrichting die een expressie is van de persoonlijkheid van uw organisatie. Die trends, hypes en de waan van de dag voorbij gaan.

Keuzes voor meubilair, verlichting, kleurgebruik en routing zullen vanuit identiteit het eigen merk en de kerneigenschappen die daarbij horen, bevestigen en versterken. Voor zowel medewerkers als willekeurig welke bezoeker.

#7 Zoeken naar de beste mensen

De juiste chemie is even onmiskenbaar aanwezig als onmogelijk om de vinger op te leggen. Bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers is die chemie tot stand brengen de klassieke uitdaging. Het gaat het in essentie om de ideale mix te vinden tussen professionele vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Balans tussen uiteenlopende karakters die elkaar aanvullen. Zonder wrijving geen glans, per slot van rekening.

Maar hoe breng je iemands individuele persoonlijkheid in lijn met de ambitie van uw organisatie? Belangrijk criterium is dat het individu qua karakter en mentaliteit past en zich makkelijk kan identificeren met de gemeenschappelijke ambitie. Even belangrijk is het dat diversiteit in temperament gewaarborgd blijft. 

Een even logisch als effectief selectiemechanisme is afkomstig uit de identiteit van uw organisatie. Daarin is namelijk in woord en beeld tot uitdrukking gebracht wat de exclusieve eigenschappen zijn van uw organisatie. Hoe meer er van die karakteristieken ook terug te vinden zijn in de nieuwe mensen die u zoekt, hoe meer betrokkenheid, toewijding en energie u oogst voor uw eigen zaak...

Wil meer weten over de mogelijkheden van de identiteit kijk dan online naar het boekje The Roots always win of bestel een gedrukt exemplaar 15,- euro hier.