English

Manifest

'When you’re looking for opportunities, dig at the roots instead of just hacking at the leaves.'

Waar c-roots in gelooft, laat zich als volgt verwoorden: creëer nieuwe producten, communiceer met je publiek, trek de juiste mensen aan, motiveer en inspireer, neem maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid, maar vooral, wees uniek in alles wat je doet, gebaseerd op wie je bent. De roots van elke organisatie zijn zowel toetssteen als inspiratiebron om strategieën mee te ontwerpen en concepten te ontwikkelen voor marketing, communicatie, cultuur, HRM en innovatie.

In onze visie geeft de identiteit vervolgens richting en inhoud aan ieder belangrijke vorm van gedrag, handeling en product van een organisatie. Daarom vinden we dat identiteit verder gaat dan design alleen. Het is een dynamische wisselwerking tussen de sociale identiteit (interne cultuur, sociale verantwoordelijkheid) en de op transactie georiënteerde identiteit (propositie, service en consultancy).

In de combinatie van al deze elementen zit het unieke van uw organisatie dat ver uitsteekt boven willekeurig welk element afzonderlijk. Hetgeen meerwaarde oplevert waarmee u hart en hoofd van iedereen bereikt en uw organisatie de kans biedt te excelleren om zo een beslissend verschil te maken. Daarmee is tevens de hoeveelheid zichtbaar licht tussen identiteit en gewenst imago minimaal en creëert u, zowel intern als extern, ambassadeurs voor de ambitie van uw organisatie.

Wil je meer weten? Kijk online naar  The Roots from C-Roots of bestel een gedrukt exemplar voor 15,- euro hier.