English

THE Roots book

'It's the roots that make the fruits'

Wij laten de roots voor iedereen werken. Los van de vraag of er sprake is van nieuwe processen in gang zetten, productinnovaties vorm geven, medewerkers aantrekken of cultuurverandering richting geven. Kort gezegd: alles wat er in uw organisatie plaatsvindt, is - in de ideale situatie - het logische resultaat van hetzelfde inspirerende gedachtegoed. Van een gemeenschappelijke mentaliteit. Dit alles leggen we vast in een Rootsbook.

De rode draad in een Rootsbook noemen wij het leading concept. Dit concept is afkomstig uit de roots van uw organisatie en definieert en visualiseert de identiteit. Het formuleert vervolgens wat de domeinen cultuur, propositie en fysieke kenmerken voor uw organisatie inhouden. Het boek werkt dit concreet uit in concepten voor visuele identiteit, huisstijl, tone of voice en kleurgebruik.

En er is meer. Want een Rootsbook geeft richting aan en biedt flexibele oplossingen voor willekeurig welk type communicatie of uiterlijke verschijningsvorm van product of dienst.

Het reikt het gereedschap aan om mentaliteit, gedrag en uiterlijke verschijningsvormen zinvol te contextualiseren. Om samenhang te creëren in ogenschijnlijk los van elkaar staande bedrijfsprocessen of vormen van menselijke samenwerking..

Een Rootsbook is primair toetssteen en bron van inspiratie en creativiteit. Een gids vol met krachtige ideeën en mogelijke routes. Geen reglement of strenge canon.